Intenzívne kurzy

Základné informácie o intenzívnych kurzoch.

Naučíte sa viac a efektívnejšie počas týždňového kurzu, ako klasickou výučbou s rovnakým podielom lekcií.

Čo je súčasťou intenzívneho kurzu:

 • Denná intenzívna výučba obsahujúca aj video výučbu (Stupeň 2-4, Obchodná angličtina 1 a 2 a Giving Presentations) na jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie chápanie učiva, konverzácie, anglického jazyka vo všeobecnosti.
 • Interaktívne hry na jednoduchšie a rýchlejšie chápanie gramatiky a slovnej zásoby

Toto všetko je možné zvládnuť aj v priebehu krátkeho časového intervalu akým je jeden týždeň, prípadne 3-dňové kurzy alebo víkendové s istou frekvenciou opakovania, ktoré takto môžu nahradiť týždňový intenzívny kurz. Naštartovať k výučbe, chápaniu gramatiky, slovnej zásobe a podobne.

Intenzívny týždňový kurz je viac ako len výučba. Je to aj:

 • 40 hodín aktívnej angličtiny
 • Malé skupiny študentov po 4 prípadne menej, maximálne však 8
 • Kurz „One To One“ – Jedna k jednej, jeden lektor, jeden študent
 • Kurz „One To Two“ – Jedna ku dvom, jeden lektor, dvaja študenti
 • Učenie sa za pomoci videa
 • Učenie sa gramatiky za pomoci zábavných, interaktívnych hier
 • Lexikálne výučba slovnej zásoby
 • Kvalifikovaní natívni lektori
 • Každý deň možnosť využiť relaxačné služby na zlepšenie, zefektívnenie výučby

Večerné konverzácie

Typy intenzívnych kurzov anglického jazyka:

 • Začiatočníci
 • Stupeň 2 – mierne pokročilí
 • Stupeň 3 – stredne pokročilí
 • Stupeň 4 – pokročilí
 • Stupeň 5 – konverzácie
 • Obchodná angličtina 1
 • Obchodná angličtina 2
 • HR English (Human resources) – Ľudské zdroje
 • Giving presentations – prezentačný kurz