MagicKey a naše činnosti

Informácia: Ospravedlňujeme sa zatiaľ za slabší obsah stránok. No pracujeme na prestavbe nášho WEBu, ďakujeme za porozumenie. Od roku 2014 by mala byť prestavba dokončená.

MagicKey sa zaoberá v hlavnej činnosti intenzívnou jazykovou výučbou, ktorá je realizovaná formou týždňových pobytových kurzov v hoteloch na Slovensku a to v malých skupinách po 4 až 8 študentov. V prípade požiadavky klienta aj v menšej skupine, alebo výučbou vo forme One To One – jeden lektor, jeden študent alebo One To Two – jeden lektor, dvaja študenti.

Počas týždňovej výučby prejde klient vzdelávaním v rozsahu 40 hodín jazyka, čo reprezentuje približne 10 – 12 týždňov klasickej výučby. (Napr. 2 x do týždňa po 90 minút)

Rovnako poskytujeme aj 3-dňové a víkendové jazykové kurzy zamerané na všetky typy rozvoja anglického jazyka.

V našej ponuke máme klasické jazykové kurzy od Začiatočníkov až po konverzačný jazykový Stupeň číslo 5, ale aj špecializované kurzy so zameraním na:

  • Obchodnú angličtinu v 2 stupňoch
  • Prezentácie
  • Mítingy, jednania
  • Ľudské zdroje
  • Turizmus
  • Informačné technológie
  • Kombinovaný špecializovaný kurz so zameraním na Obchodnú angličtinu, jednania a mítingy, prezentácie
  • Kurzy pripravené na mieru klienta.

Medzi ďalšie služby spojené s výučbou a zlepšovaním jazykových schopností v anglickom jazyku, ktoré realizujeme patrí:

  • Jazykový audit a vzdelávací plán
Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované